Loading...
Loading...

Wednesday, April 16, 2008

Quotes


माणसाचं आयुष्य कसं अगदी फुलासारखं असावं.. पाकळ्या चुरगाळणार्या हातांनाही सुगंधित करणारं..